การยกโพรงอากาศไซนัส (Sinus lifting)

คนเรานั้นจะมีโพรงอากาศแมกซิลารี่ (Maxillary sinus) อยู่บริเวณแก้มซึ่งจะใกล้กับปลายรากฟันกรามใหญ่บนที่ 1 และ 2 ซึ่งหากฟันบริเวณนี้ถูกถอนไปจะทำให้กระดูกมีการยุบตัว และอาจมีความสูงของกระดูกไม่เพียงพอต่อการฝังรากเทียม เนื่องจากมีโพรงอากาศดังกล่าวอยู่ข้างใต้ เพราะฉะนั้นการฝังรากเทียมในบริเวณนี้บางกรณีจะต้องมีการผ่าตัดยกเยื่อหุ้มโพรงอากาศขึ้นและนำกระดูก ซึ่งโดยทั่วไปใช้กระดูกสำเร็จรูปใส่แทนที่ช่องว่างในบริเวณที่จะฝังรากเทียม เพื่อให้ความสูงของกระดูกเพียงพอต่อการฝังรากเทียมต่อไป

เทคนิคการยกโพรงอากาศแมกซิลารี่ มี 2 วิธี คือ

Osteotome Technique คือการยกเยื่อบุโพรงอากาศขึ้นโดยผ่านทางสันกระดูก วิธีนี้ทำในกรณีที่ระยะทางของสันกระดูกถึงเยื่อหุ้มโพรงอากาศ ประมาณ 5-8 มิลลิเมตร มักทำไปพร้อมๆกับการฝังรากเทียม เพราะกระดูกมีมากพอที่รากเทียมจะเกาะยึดได้

Lateral Window Technique ทำในกรณีที่โพรงอากาศห้อยย้อยลงมาต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร และต้องรอการหาย 6-9 เดือน ก่อนฝังรากเทียม

สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239