การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรค เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการรักษาโรค หากการวินิจฉัยโรคทำได้ไม่ถูกต้อง หรือไม่รอบคอบ อาจทำให้การรักษาไม่ตรงสาเหตุโรค และไม่หายจากอาการของโรคนั้น การวินิจฉัยโรคในช่องปาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำโดยการตรวจในช่องปาก และการถ่ายภาพรังสีทั้งในปาก และนอกปากในเบื้องต้น หากสามารถพบปัญหาได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถได้ให้การรักษาได้ ปัญหาหรือโรคในช่องปากบางอย่างที่วินิจฉัยได้ยากหรือซับซ้อน อาจจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การตรวจการสบฟันด้วยขี้ผึ้ง หรือแผ่นโลหะตรวจสอบการสบฟัน การวัดความมีชีวิตของฟันด้วยไฟฟ้า การใช้แสงความเข้มสูงเพื่อตรวจสอบรอยร้าว การวัดร่องเหงือกด้วยเครื่องมือวัดร่องเหงือก การระบุตำแหน่งรูเปิดหนองด้วยแท่งยางทึบรังสี หรือแม้แต่การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อการวินิจฉัย

จะเห็นได้ว่าการวินิฉัยโรคในช่องปาก ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบ ประกอบกับเครื่องมือวินิจฉัยที่ครบ และเพียงพอต่อการตรวจ โดยการถ่ายภาพรังสีถือเป็นเครื่องมือตรวจที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยแนะนำให้ผู้ป่วยทุกคนถ่ายภาพรังสี panoramic เพื่อตรวจหาปัญหาโดยทั่วไป และอาจถ่ายภาพรังสีเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการตรวจละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้การถ่ายภาพรังสีฟันด้านประชิด (Bitewing) ทุกๆ 6 เดือน เพื่อหารอยผุระยะเริ่มต้น ก็จะช่วยให้เราพบฟันผุได้ตั้งแต่ระยะแรก ที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ

สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239