การอุดฟัน

ฟันผุ เกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปาก ได้รับสารอาหารจำพวกน้ำตาลในปริมาณที่มากพอ จนทำให้แบคทีเรียในช่องปากนั้นปล่อยของเสียออกมาเป็นกรด ซึ่งกรดเหล่านี้จะไปทำลายผิวฟันและเนื้อฟัน ทำให้ฟันกลายเป็นหลุมและรูที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาการในระยะแรกนี้ บางคนอาจจะไม่มีความรู้สึกแปลกใดๆ หรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการเสียวฟัน รู้สึกมีหลุม หรือใช้ไหมขัดฟันแล้วไหมขาด อย่างไรก็ดี หากมีฟันผุแล้วไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ รอยผุเหล่านี้จะขยายตัวเข้าสู่โพรงประสาทฟัน ทำให้มีอาการปวดฟันหรืออาจเกิดเป็นหนองที่บริเวณปลายรากฟัน ซึ่งหากมีอาการในระยะนี้แล้ว จำเป็นต้องได้รับการรักษารากฟันต่อไป

พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

"ระยะเวลาและความถี่" ของเวลาที่ฟันเจอน้ำตาลนั้นจะมีผลต่อการเกิดฟันผุมากกว่า “ปริมาณ”ของน้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มนั้นๆ ดังนั้น หากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะของหวานที่มีความเหนียวที่ทำให้น้ำตาลติดอยู่กับฟันนานๆ เช่น ลูกอม หรือการดื่มเครื่องดื่มบ่อยๆ เช่น การจิบน้ำหวาน หรือดื่มน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลบ่อยๆ ระหว่างวัน จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้มากขึ้น

การอุดฟัน คือ การบูรณะฟันที่ผุ หรือแตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากด้วยวัสดุอุดฟัน ซึ่งแบ่งได้สองชนิดใหญ่ ๆ คือ

วัสดุอุดฟันสีเงิน หรือ Amalgam เป็นวัสดุอุดฟันดั้งเดิมที่นิยมใช้กันมาแต่อดีต มีความแข็งแรงทนทาน ราคาถูก เหมาะกับการบูรณะฟันหลังบริเวณที่มีการรับแรงบดเคี้ยวสูง

สำหรับประเด็นข้อสงสัยในส่วนของการอุดฟันด้วยอะมัลกัมนั้น จะได้รับอันตรายจากปรอทที่เป็นส่วนผสมของอะมัลกัมหรือไม่ จากการวิจัยและพิสูจน์โดยองค์กรระดับสากลนั้น ได้มีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆว่า อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีความปลอดภัยและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพจากส่วนประสมของปรอทที่อยู่ในอะมัลกัมนั้น

วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Resin) คือ พลาสติกหรือเรซิน ที่ถูกพัฒนามาเพื่อความสวยงาม จึงเหมาะกับการบูรณะฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามมากๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุชนิดคอมโพสิทเรซินให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาบูรณะฟันหลัง เนื่องจากมีประสิทธิภาพทนต่อแรงบดเคี้ยวได้ดีทัดเทียมกับอะมัลกัม

โดยทั่วไปแล้ว ฟันที่ได้รับการอุดฟันหรือการบูรณะฟันเรียบร้อยแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเกิด “การผุต่อ” หรือการแตกได้ หากไม่ระมัดระวังหรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ฟันเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลเช่นเดียวกับฟันปกติ กล่าวคือ การลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความแข็งมากๆ การทำความสะอาดที่ทั่วถึงและถูกวิธี การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รวมไปถึงการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของฟันให้คงทนอยู่ได้นานยิ่งขึ้น

สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239