โรคปริทันต์อักเสบ และ การเกลารากฟัน

โรคปริทันต์อักเสบ หรือโรครำมะนาด หมายถึงโรคของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ตัวฟันและรากฟัน (ซึ่งรวมถึงเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ และกระดูกรอบๆ รากฟัน) มีการอักเสบจากหินปูนหรือคราบจุลินทรีย์ จนทำให้เกิดร่องเหงือกที่ลึกมากกว่าปกติ เหงือกบวม เป็นหนอง มีกลิ่นปากที่รุนแรง มีเลือดออกตามไรฟัน และฟันโยก การรักษาโรคปริทันต์อักเสบสามารถทำได้โดยการกำจัดหินปูน และคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการขูดหินปูนทั้งส่วนที่อยู่เหนือระดับเหงือก และที่อยู่ใต้เหงือกหรืออยู่ในร่องเหงือกด้วย หินปูนที่อยู่ลึกลงไปในร่องเหงือกหรืออยู่ใต้เหงือกนี้ทำเกาะอยู่ที่ผิวรากฟัน และทำให้ผิวรากฟันขรุขระ ไม่เรียบ การขูดหินปูนที่ผิวรากฟัน และการทำให้ผิวรากฟันเรียบนี้ ก็คือการเกลารากฟันนั่นเอง

การเกลารากฟันในบางเคส อาจจำเป็นต้องทำภายใต้ยาชาเฉพาะที่ โดยทันแพทย์จะฉีดยาชา และขูดหินปูน เกลารากฟันเป็นส่วนๆ ซึ่งอาจต้องนัดมาทำการรักษา 2-3 ครั้ง ขึ้นกับความรุนแรงของโรค นอกจากนี้ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย แนะนำแปรงสีฟันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับฟันที่มีการซ้อนเก ฟันล้ม หรือฟันห่าง สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองได้ตลอดไป โดยจะนัดมาประเมินสุขภาพช่องปากและให้การรักษาคงสภาพ ทุกๆ 3-4 เดือน

โรคปริทันต์อักเสบมีสาเหตุหลักมาจากคราบหินปูนและคราบจุลินทรีย์ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่สภาวะแวดล้อมอื่นๆ ก็มีผลต่อความรุนแรงของโรคปริทันต์ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติจาก hormone (การตั้งครรภ์ หรือโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิด) การใช้ยากันชัก และยากดภูมิคุ้มกันบางชนิด ดังนั้นการรักษาโรคปริทันต์อักเสบจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และรอบด้าน ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางปริทันต์ของเราจะสามารถดูแลท่านได้เป็นอย่างดี

สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239