IMPLANT

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟัน ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใด ๆ

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น คือรากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมและครอบฟัน โดยในการติดยึดครอบฟันสามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟัน และตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ทำให้ระดับการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • รากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
 • รากฟันเทียม ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • รากฟันเทียม ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
 • รากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • รากฟันเทียม มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • รากฟันเทียม ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียง และกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • รากฟันเทียม ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • รากฟันเทียม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • รากฟันเทียม ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 • จะแบ่งการรักษาเป็น 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะทำการใส่รากเทียมไปในกระดูกรองรับรากเทียม แล้วรอให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกซึ่งต้องรอระยะเวลาประมาณ 6 - 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของรากเทียมที่ใช้ และความสมบูรณ์ของกระดูกผู้เข้ารับการรักษา และหลังจากนั้นก็จะกลับมาทำในส่วนของการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมที่ยึดติดแน่นกับกระดูกแล้ว


 • การทำรากเทียมทดแทนทันทีในวันเดียวกัน
 • สามารถทำได้โดยการถอนฟันแล้วใส่รากเทียมทดแทนกลับไปในวันนั้นเลย ทั้งนี้กระดูกที่รองรับฟันจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยโรคจากฟันที่โดนถอน โดยสามารถใส่ครอบฟันชั่วคราวหรือถาวรได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน
 • เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟัน หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที โดยปกติจะทำในกรณีสูญเสียฟันหน้า

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงสุขภาพของเหงือก ช่องปาก และกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม ดังนั้นในการตรวจวินิจฉัยของทันตแพทย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลเอกซเรย์ และ/หรือ ผล CT scan ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพของกระดูกรองรับขากรรไกร และช่องว่างในการปลูกรากฟันเทียมได้อย่างเหมาะสม

สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239