OPERATIVE
DENTISTRY

ทันตกรรมหัตถการ

เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการวินิจฉัยฟันผุ การป้องกันฟันผุ การรักษาฟันผุ สึกกร่อน หรือแตกบิ่น การบูรณะ ด้วยวัสดุ การปิดช่องห่างระหว่างฟัน การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น และทำการเคลือบผิวหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน หรือเพื่อความสวยงาม

การเกิดฟันผุนั้น เกิดมาจากปัจจัย 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ (แผ่นคราบจุลินทรีย์) (อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล) (ตัวฟัน) และเวลาโดยแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในช่องปากจะทำปฏิกิริยากับคราบ (Plaque) ที่ติดค้างอยู่ตามซอกฟัน และผิวเคลือบฟัน ซึ่งเราขจัดออกไปได้ไม่หมด เกิดเป็นกรดขึ้นซึ่งกรดสามารถทำลายผิวเคลือบฟัน ก่อให้เกิดโรคฟันผุขึ้นได้หาก pH ในปากมีค่าต่ำกว่า 5.5 บ่อยครั้งและเป็นเวลานาน ดังนั้นในแต่ละคนก็จะมีอัตราการเกิดฟันผุมากน้อยต่างกันไป เนื่องด้วยมาจากสภาวะแวดล้อมในช่องปากที่ต่างกัน ในฟันผุระยะต้นคนไข้อาจไม่มีอาการอะไร แต่ถ้าปล่อยไว้นานฟันผุก็จะลุกลามขยายใหญ่ขึ้นจนมีอาการเสียวฟัน ดังนั้นคนไข้ควรที่จะมาให้ทันตแพทย์ตรวจฟันทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจฟันผุ ถ้ามีฟันผุเริ่มต้นที่ยังไม่มีอาการการรักษาก็จะง่ายใช้เวลาน้อยและไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะ

การเอกซเรย์ตรวจฟันผุ
Bite wing x-ray

มีความจำเป็นทุกครั้งเมื่อตรวจฟันผุ ถือเป็นมาตรฐานในการรักษา เนื่องด้วยฟันผุอาจเกิดขึ้นที่ด้านประชิดระหว่างซี่ฟันได้ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การเอกซเรย์สามารถที่จะตรวจพบฟันผุที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ได้

การอุดฟัน

การอุดฟันคือวิธีการบูรณะฟันที่ถูกทำลายจากการผุ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ และกลับมาอยู่ในรูปร่างสมบูรณ์ ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันส่วนที่ผุออก แล้วจึงอุดรูที่กรอออกไปด้วยวัสดุอุด ทันตแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้วัสดุอุดที่เหมาะสมตามตำแหน่งขนาดของรูที่ผุ

วัสดุอุดแบ่งตามชนิดคือ

1. วัสดุอุดอมัลกัม หรือที่เรียกกันว่าวัสดุอุดสีเงิน เป็นวัสดุบูรณะฟันโลหะผสม (alloy) เมื่อนำโลหะผสมผ่านขบวนการผสมด้วยการเขย่า ก็จะได้อมัลกัมที่ใช้ในการบูรณะฟัน เป็นวัสดุอุดที่แข็งแรงถ้าอุดบนด้านบดเคี้ยว จะสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้พอ ๆ กับฟันธรรมชาติ แต่ปัจจุบันความนิยมในการใช้อมัลกัมมีน้อยลง เนื่องจากสีไม่สวย

2. วัสดุอุดคอมโพสิตเรซิน หรือที่เรียกันว่าวัสดุอุดสีเหมือนฟัน มีคุณสมบัติสีคล้ายสีฟันจริงและมีเนื้อวัสดุคล้ายฟันจริง จึงทำให้เวลานำมาใช้ในการอุดฟัน มีความสวยงามและไม่เป็นที่เห็นเด่นชัดเท่ากับการอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม ด้วยเทคโนลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้วัสดุประเภทนี้สามารถนำมาอุดฟันได้ทั้งฟันหน้าหรือฟันที่อยู่ด้านหลังหรือฟันกราม จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

3. วัสดุอุดที่เป็นโลหะ หรือเซรามิก อินเลย์และออนเลย์ อินเลย์ (Inlays) คือ การอุดฟันประเภทหนึ่งที่ต้องสร้างชิ้นงานจากห้องแล็บ แล้วจึงนำชิ้นงานที่ได้มายึดกับโพรงฟันที่กรอแต่งไว้ในบริเวณฟันกราม หรือฟันกรามน้อยด้วยซีเมนต์ยึดฟัน ใช้ในกรณีที่ฟันมีรอยผุขนาดใหญ่ ต้องมีการกรอเตรียมโพรงฟันให้ครอบคลุมบริเวณปุ่มฟัน ข้อดีของการอุดฟัน อินเลย์-ออนเลย์ คือช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟัน และมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา (ในกรณีที่มีรอยผุหรือรอยสึกที่มีขนาดใหญ่) สามารถสร้างรูปร่างฟันได้ดีกว่าการอุดฟัน เป็นทางเลือกหนึ่งแทนการทำครอบฟัน ซึ่งจะทำให้มีการสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าการทำครอบฟัน ทั้งนี้ทั้งนั้นวัสดุที่ใช้อาจใช้เป็นเซรามิกหรือโลหะก็ได้ตามสภาพโพรงฟัน ตำแหน่ง และการสบฟันของคนไข้

การป้องกันการเกิดฟันผุ

มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เช่น เด็กเล็ก หรือผู้ที่มีภาวะปากแห้งจากน้ำลายน้อยซึ่งโดยทั่วไปการป้องกันสังเกตฟันผุสามารถทำได้โดย

  1. สังเกตมองด้วยตาเปล่าบริเวณที่ผิวฟันเป็นรู มีการเปลี่ยนสีเป็นสีดำ ร่วมกับมีอาการปวดฟัน เสียวฟัน หรืออาจไม่มีอาการใด ๆ
  2. ไปพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน (โดยทั่วไป ทันตแพทย์แนะนำตรวจช่องปากและฟันทุก 3-6 เดือน หรือบ่อยตามคำแนะนำของทันตแพทย์) เพื่อตรวจช่องปากและขูดหินปูนทำความสะอาดฟันซึ่งจะลดการเกิดโรคฟันผุ และสามารถตรวจพบฟันผุระยะเริ่มต้นได้แต่เนิ่น ๆ
  3. การแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ (Fluoride) หรือน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ และการใช้ไหมขัดฟัน (Dental floss) เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารออกระหว่างซี่ฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุจะช่วยในการคืนแร่ธาตุกลับสู่ฟัน เป็นการเสริมสร้างผิวฟันให้แข็งแรง
สาขารัชโยธิน
02-939-5539
สาขาอุดมสุข
02-747-5540
สาขารามคำแหง 137
02-729-3340
สาขาบางแค
02-024-8747
สาขารังสิต
02-533-1339
สาขาแจ้งวัฒนะ
02-573-3639
สาขาลาดพร้าว
02-375-2820
สาขาพระราม 2
02-415-9239