PROSTHO
DONTICS

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือการทำฟันปลอมเป็นทันตกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป รวมทั้งแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหักฟันปลอมสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่

 • การฝังรากเทียม
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้

ประโยชน์ของการใส่ฟันปลอมทดแทนฟันที่หายไป

 • ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง และการยื่นยาวของฟันคู่สบ
 • ช่วยทำให้ไม่เกิดการละลายของกระดูกบริเวณที่ฟันสูญหายไป
 • ฟันล้มเอียงจะเป็นสาเหตุของฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย
 • ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ประเภทของการบูรณะฟัน และการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

1. การฝังรากฟันเทียม

การฝังรากเทียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุไททาเนียมลงบนกระดูกในบริเวณที่สูญเสียฟันไป หลังจากที่รากเทียมยึดกับกระดูกได้ดีแล้ว จึงทำการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด


2. ครอบฟัน

การทำครอบฟันนั้นถือเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่ง สามารถทำได้ในหลายกรณี เช่น ฟันที่รักษารากฟันไว้ หรือทำเมื่อมีฟันแตก เนื้อฟันธรรมชาติเหลืออยู่น้อย ไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุด โดยจะใช้ครอบฟันเป็นตัวเคี้ยวแทนฟันธรรมชาติ ซึ่งตัวครอบฟันก็จะทำหน้าที่ปกป้องฟันธรรมชาติไปในตัว นอกจากนี้ยังสามารถทำเพื่อความสวยงามในฟันหน้าได้ด้วย การทำครอบฟันนั้นจะทำบนฟันธรรมชาติที่มีราก หรือทำบนรากเทียมเท่านั้น


3. สะพานฟัน

สะพานฟันเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไป 1-3 ซี่ หลักการคือการทำครอบฟันบนฟัน2 ซี่ที่อยู่บริเวณหน้า และหลังฟันซี่ที่สูญเสียไป แล้วจึงทำครอบฟันอีกซี่หนึ่งยึดเข้าด้วยกันระหว่างครอบฟันทั้ง 2 ซี่ ดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อสูญเสียฟัน 1 ซี่ จะต้องใส่ครอบฟันรวมทั้งหมด 3 ซี่

4. ฟันปลอมแบบถอดได้

การฝังรากเทียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุไททาเนียมลงบนกระดูกในบริเวณที่สูญเสียฟันไป หลังจากที่รากเทียมยึดกับกระดูกได้ดีแล้ว จึงทำการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม ต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

ชนิดของฟันปลอมถอดได้บางส่วน

1. ฟันปลอมฐานพลาสติกหรือฐานอะคริลิค

ลักษณะเป็นพลาสติกสีชมพู อาจมีการเพิ่มตะขอลวดเข้าไปเพื่อเพิ่มการยึดอยู่กรณีสูญเสียฟันไปหลายซี่

ข้อดี ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง หากภายหลังมีการถอนฟันเพิ่มเติม สามารถทำการเติมฟันทดแทนไปในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ จึงเหมาะสมในการใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีฟันที่เหลืออยู่ผุลึก หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ และมีการพยากรณ์ของโรคที่ไม่ดี ใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอการรักษาต่อ ก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง

ข้อเสีย วัสดุมีความหนาทำให้รู้สึกไม่สบายนัก อาจทำให้รำคาญเวลารับประทานอาหารหรือพูดไม่ค่อยชัดในบางราย วัสดุมีความเปราะ แตกง่าย ดูดสี และกลิ่น ทำให้อายุการใช้งานสั้น


2. ฟันปลอมฐานโลหะ

เป็นโลหะผสมจำพวกโคบอลท์-โครเมียม เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันที่เหลืออยู่มีความแข็งแรง

ข้อดี ฐานโลหะมีความบางแนบกับเหงือกและฟันได้ดีทำให้รู้สึกกระชับพอดี และสบายในการใส่มากกว่าแบบฐานพลาสติกวัสดุที่ความแข็งแรงทนต่อการแตกหัก

ข้อเสีย ราคาสูงกว่าฐานพลาสติกธรรมดา


3. ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น (Valplast)

เป็นวัสดุประเภท nylon thermoplastic จึงให้ความยืดหยุ่นต่างจากพลาสติกธรรมดา

ข้อดี น้ำหนักเบา ให้ความสวยงาม เนื่องจากส่วนตะขอมีสีเหมือนเหงือก

ข้อเสีย ทำการปรับแต่งได้ยาก ราคาสูงกว่าฐานพลาสติกธรรมดาไม่เหมาะในกรณีสูญเสียฟันหลายซี่ และรับแรงบดเคี้ยวได้จำกัด

ชนิดของครอบฟัน

1. ครอบฟันโลหะล้วน

เป็นครอบฟันที่ทำจากโลหะทั้งหมด ซึ่งก็จะมีโลหะที่ใช้แตกต่างกันไปตามจำนวนทองที่ผสมเข้าไป มีทั้ง

 • โลหะประเภทโครบอลท์-โครเมียม (ทอง0%)
 • โลหะประเภทพาลาเดียม ( ทอง2% )
 • โลหะประเภทเซมิพรีเชียส ( ทอง50% )
 • โลหะประเภทไฮพรีเชียส (ทอง87%)
 • ซึ่งการผสมทองเข้าไปในโลหะจะทำให้คุณสมบัติของโลหะดีขึ้น เช่นสามารถที่จะทำให้ขอบของครอบฟันแนบกับฟันได้มากกว่า ไม่มีการติดสีของโลหะที่เหงือกในกรณีของ ”สะพานฟัน” จะแนะนำให้ใช้โลหะที่ผสมทองมากกว่า เนื่องจากช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวครอบฟันโลหะล้วนนี้เหมาะกับฟันที่เตี้ย ไม่สามารถกรอเนื้อฟันได้จำกัด หรือเหมาะกับคนไข้ที่ชอบเคี้ยวของแข็ง


  2. ครอบฟันโลหะเซรามิก PFM (Porcelain fused to metal)

  เป็นการประยุกต์ครอบฟันเพื่อให้มีสีที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ มีความสวยงาม หลักการคือใช้โครงโลหะเช่นเดียวกับครอบฟันโลหะล้วน แต่ภายนอกฉาบด้วยเซรามิก ครอบฟันชนิดนี้มีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง สามารถใช้เคี้ยวอาหารปรกติได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ชอบเคี้ยวของแข็ง


  3. ครอบฟันเซรามิกล้วน

  เป็นครอบฟันชนิดใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมา สืบเนื่องจากครอบฟันแบบโลหะเซรามิก PFM นั้น ไม่สามารถที่จำสีฟันให้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติได้ 100% เนื่องจากสีของครอบฟันแบบโลหะ+เซรามิกนั้นจะมีความทึบแสงค่อนข้างสูง แต่ในขณะที่ฟันธรรมชาติจะมีความโปร่งแสงสูง จึงมีการพัฒนาครอบฟันแบบเซรามิกล้วนขึ้น ครอบฟันชนิดนี้มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก รวมทั้งมียังมีการพัฒนาให้มีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้ทั้งฟันหน้าฟันหลัง ตัดปัญหาเรื่องการติดสีที่ขอบเหงือกจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

  ก่อนรักษาด้วยทันตกรรมประดิษฐ์

  หลังรักษาด้วยทันตกรรมประดิษฐ์

  สาขารัชโยธิน
  02-939-5539
  สาขาอุดมสุข
  02-747-5540
  สาขารามคำแหง 137
  02-729-3340
  สาขาบางแค
  02-024-8747
  สาขารังสิต
  02-533-1339
  สาขาแจ้งวัฒนะ
  02-573-3639
  สาขาลาดพร้าว
  02-375-2820
  สาขาพระราม 2
  02-415-9239